Reģistrācijas apliecības īpašnieka sniegtā informācija ‘’Derīguma termiņa pagarināšana zālēm PAXLOVID® (nirmatrelvir 150 mg/ritonavir 100 mg) apvalkotās tabletes. Eiropas reģistrācijas apliecības numurs EU/1/22/1625/001’’, kas ir saskaņota EZA un ZVA

Eiropas Zāļu aģentūrā (EZA) un Zāļu valsts aģentūrā (ZVA) saskaņota reģistrācijas apliecības īpašnieka “Pfizer Luxembourg Sarl‘’ sniegtā informācija ‘’Derīguma termiņa pagarināšana zālēm PAXLOVID® (nirmatrelvir 150 mg/ritonavir 100 mg) apvalkotās tabletes. Eiropas reģistrācijas apliecības numurs EU/1/22/1625/001’’; Vēstules tiecamauditorija.

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē