Reālās prakses pierādījumu izmantošana normatīvā regulējuma lēmumu pieņemšanā – publicēts pētījumu vērtējums

No reālās prakses iegūtie pierādījumi reglamentējošo iestāžu vadītajos pētījumos var papildināt pierādījumus, kas iegūti no citiem avotiem, tai skaitā no zāļu klīniskajiem pētījumiem. Reālās prakses pierādījumi var būt noderīgi gan zāļu pirmsreģistrācijas, gan pēcreģistrācijas vērtējumos, ko veic EZA zinātniskās komitejas un darba grupas, kurās piedalās arī Latvijas Zāļu valsts aģentūras speciālisti, un nacionālās atbildīgās iestādes. Tomēr ir jāiegulda lielākas pūles, lai labāk paredzētu nepieciešamību pēc šādiem pētījumiem un paātrinātu to uzsākšanu, lai normatīvā regulējuma nodrošinātājiem...

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē