Publiskai apspriešanai nodots noteikumu projekts stacionārām psihiatriskās ārstniecības iestādēm par vienotiem iekšējās kārtības standartiem pacientu ierobežošanai un pacientu un viņam adresēto sūtījumu (pienesumu) pārmeklēšanai

Publiskai apspriešanai līdz 22.janvārim nodots Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi stacionārām psihiatriskās ārstniecības iestādēm par vienotiem iekšējās kārtības standartiem pacientu ierobežošanai un pacientu un viņam adresēto sūtījumu (pienesumu) pārmeklēšanai" (turpmāk - noteikumu projekts).

Noteikumu projekta mērķis ir noteikt to priekšmetu sarakstu, kurus aizliegts turēt psihiatriskajā ārstniecības iestādē un saņemt ar sūtījumiem (pienesumiem) un kārtību, kādā tiek veikta pacientu un viņam adresēto sūtījumu (pienesumu) pārmeklēšana, kā arī kārtību, kādā veicama pacientu ierobežošana, izmantojot ierobežojošus līdzekļus.

Publiskā apspriešana paredzēta no 2023.gada 21.decembra līdz 2024.gada 22.janvārim.

Plašāk par noteikumu projektu, priekšlikumu iesniegšanai un pieteikšanos dalībai publiskajā apspriedē aicinām izmantot TAP portālu: tapportals.mk.gov.lv.

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē