Publiskai apspriešanai nodots Ministru kabineta noteikumu projekts ārējo automātisko defibrilatoru uzstādīšanas, ekspluatācijas un uzraudzības kārtībai

Publiskai apspriešanai līdz 14. jūnijam nodots Ministru kabineta noteikumu projekts ārējo automātisko defibrilatoru uzstādīšanas, ekspluatācijas un uzraudzības kārtībai (turpmāk - Noteikumu projekts).

Noteikumu projekta mērķis ir noteikt publiskās vietas, kurās uzstādāmi automatizētie ārējie defibrilatori, un prasības šo defibrilatoru uzstādīšana kā arī automatizēto ārējo defibrilatoru ekspluatācijas uzraudzības kārtība.

Priekšlikumu iesniegšanai par noteikumu projektu aicinām izmantot TAP portālu tapportals.mk.gov.lv.

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē