Publiskai apspriešanai nodoti grozījumi vakcinācijas noteikumos

Publiskai apspriešanai līdz 14.jūlijam nodoti grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumos Nr. 330 "Vakcinācijas noteikumi" (turpmāk - noteikumu projekts).

Noteikumu (grozījumu) projekta mērķis ir turpināt samazināt iedzīvotāju saslimstību ar vakcīnregulējamām infekcijas slimībām, iekļaujot Vakcinācijas noteikumos vispārīgo regulējumu vakcinācijai pret Covid-19; precizējot pieaugušo vakcinācijas kalendāru; paredzot iespēju ārstniecības personām izmantot speciālu veidlapu atteikuma no vakcinācijas noformēšanai rakstiskā veidā un sekmēt digitalizācijas procesa ieviešanu vakcinācijas jomā.

Priekšlikumu iesniegšanai par noteikumu projektu aicinām izmantot TAP portālu tapportals.mk.gov.lv.

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē