Publiskai apspriešanai nodoti grozījumi Ministru kabineta noteikumos par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu

Publiskai apspriešanai līdz 30.jūlijam nodoti grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.marta noteikumos Nr. 134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu" (turpmāk - noteikumu projekts).

Noteikumu projekta mērķis:

 1) Noteikt ārstniecības iestādes pienākumu sniegt informāciju par laboratorisko izmeklējumu rezultātu  veselības informācijas sistēmai, noteikt digitāli uzkrājamās informācijas apjomu laboratorisko izmeklējumu rezultātiem un to glabāšanas ilgumu.

2) Iekļaut jaunu vēža pacienta karti, kas apvieno informāciju, kas agrāk tika reģistrēta kā divas atsevišķas onkoloģiskā pacienta kartes. No tehniskā viedokļa vēža reģistra pacienta karte veidota pēc jauna standarta HL7 FHIR. 

3) Noteikt ārstniecības iestādes pienākumu sniegt informāciju par ārstniecības personas atzinumu tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai veselības informācijas sistēmai, digitāli uzkrājamās informācijas apjomu tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai un to glabāšanas ilgumu.

Priekšlikumu iesniegšanai par noteikumu projektu aicinām izmantot TAP portālu tapportals.mk.gov.lv.

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē