Publicē pārskatu par Eiropas zāļu aģentūru paveiktā nozīmīgumu Covid-19 pandēmijā

Eiropas Zāļu aģentūra (EZA) un Eiropas zāļu aģentūru vadītāji (HMA) ir publicējuši kopīgu pārskatu par Covid-19 pandēmijā paveiktā nozīmīgumu. Pārskatā uzsvērts, ka Eiropas zāļu aģentūrām ir bijusi prioritāra un svarīga nozīme Covid-19 zāļu, un arī vakcīnu, izvērtēšanā, apstiprināšanā un drošuma uzraudzībā. Eiropas zāļu aģentūru paveiktais Covid-19 zāļu izvērtēšanā un zinātniskie ieteikumi par to lietošanu palīdzēja efektīvi rīkoties Covid-19 izraisītajā ārkārtas situācijā un pasargāt sabiedrības veselību. EEZ dalībvalstu zāļu aģentūras, EZA un Eiropas Komisija veido vienotu Eiropas zāļu...

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē