Procedūru vadlīnijas Covid-19 pandēmijas laikā

Zāļu valsts aģentūra informē, ka Eiropas Komisija, Eiropas Zāļu aģentūra sadarbībā ar Eiropas zāļu aģentūru vadītāju tīklu ( Heads of Medicines Agencies ) un Savstarpējās atzīšanas un decentralizēto procedūru koordinācijas grupa, ņemot vērā COVID-19 pandēmiju un ar to izraisīto būtisko ietekmi uz zāļu ražošanu un pieejamību Eiropas Savienībā, ir izvērtējusi situāciju un apstiprinājusi vairākus pasākumus, lai atvieglotu, vienkāršotu un paātrinātu administratīvos procesus zāļu reģistrācijas jomā un novērstu zāļu nepieejamības riskus un piegādes pārtraukumus. Aicinām lasīt procedūru vadlīnijas...

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē