Precizē veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un saņemšanas kārtību

Šodien, 2.novembrī, Ministru kabineta sēdē veikti grozījumi veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtībā*, paredzot pilnveidot un precizēt valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas un apmaksas kārtību, lai nodrošinātu pasākumus, kas saistīti ar Covid – 19 seku likvidēšanu un profilaksi.

Grozījumi izstrādāti ar mērķi motivēt stacionārās ārstniecības iestādes iesaistīties Covid-19 pacientu ārstēšanā, nodrošinot papildu resursus (gan materiāltehniskos, gan cilvēkresursus) un vairāk Covid-19 pacientu ārstēšanu, kā arī veicināt plašāku ģimenes ārstu iesaisti Covid-19 vakcinācijā, sekmējot vakcinācijas aptveres palielināšanos iedzīvotāju vidū.

Grozījumi precizē ģimenes ārstu praksēm apmaksas nosacījumu par vakcināciju pret Covid-19 un paredz, ka papildu samaksu 11,87 euro apmērā ģimenes ārstu prakse, kas savā praksē veic vakcināciju pret Covid-19, saņem gan par praksē reģistrēto pacientu, gan arī par prakses pacientu sarakstā nereģistrēto pacientu vakcināciju.  

Savukārt, slimnīcām, kuras pārtraukušas sniegt plānveida stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus un dienas stacionāra veselības aprūpes pakalpojumus, lai novirzītu tās rīcībā esošos resursus (personālu, telpas u.c.) Covid -19 pacientu vai terapijas profila pacientu stacionārajai ārstēšanai, par laika periodu no 18.oktobra būs pieejams maksājums gatavības režīma nodrošināšanai. Minētais maksājums tiek ieviests, lai motivētu stacionārās ārstniecības iestādes iesaistīties Covid-19 pacientu stacionārajā ārstēšanā, šim mērķim nodrošinot papildu resursus (gan materiāltehniskos, gan cilvēkresursus) un vairāk Covid-19 pacientu ārstēšanu, kā arī terapijas profila gultu atvēršanu, lai pārvirzītu pacientus no citas slimnīcas, tādējādi tajā atbrīvojot gultu Covid-19 pacientu stacionārajai ārstēšanai.

* Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumi Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība"

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē