Pirmo reizi notikusi sanāksme Eiropas Zāļu aģentūras Koordinācijas izpildgrupai zāļu trūkuma un drošuma jautājumos

2022. gada 11. maijā pirmo reizi oficiāli sanākusi Eiropas Zāļu aģentūras (EZA) Koordinācijas izpildgrupa zāļu trūkuma un drošuma jautājumos. Šī koordinācijas grupa (zināma arī kā Izpildgrupa zāļu trūkuma jautājumos) būs atbildīga par atbilstošu darbību veikšanu saistībā ar apstākļiem, kas ietekmē zāļu kvalitāti, drošumu, efektivitāti un piegādi liela mēroga notikumu vai sabiedrības veselības ārkārtas situāciju gadījumā. Izpildgrupa zāļu trūkuma jautājumos izveidota saskaņā ar Regulu 2022/123 par pastiprinātu EZA lomu attiecībā uz zālēm un medicīniskajām ierīcēm krīžu gatavības un pārvarēšanas...

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē