Piešķir līdzekļus Covid-19 izdevumu segšanai

Šodien, 14. jūnijā, Ministru kabineta sēdē apstiprināts rīkojuma projekts, piešķirot veselības nozarei 2,7 miljonus eiro no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, lai segtu izdevumus par laboratoriskiem izmeklējumiem. 

Piešķirtie līdzekļi tiks novirzīti laboratorijām, lai segtu faktiskās izmaksas laboratorisko pakalpojumu nodrošināšanai Covid-19 uzliesmojuma un seku novēršanā. 

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē