Par zāļu pieejamības pārtraukumu savlaicīgu ziņošanu

Informējam, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumu Nr.416 ”Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība” (turpmāk - Noteikumi Nr.416) 153.1., 153.3.2. apakšpunktiem zāļu reģistrācijas apliecības īpašnieks vai to pilnvarotais pārstāvis (turpmāk – RAĪ) ir atbildīgs par zāļu virzību tirgū un savlaicīgu ziņošanu par zāļu pieejamības pārtraukumiem. Šādu paziņojumu Zāļu valsts aģentūrai (turpmāk – Aģentūra) jāiesniedz vismaz divus mēnešus (izņemot ārkārtas apstākļus) pirms tam, kad zāles pārtrauc laist tirgū. Aicinām reģistrācijas apliecības īpašniekus un to pilnvarotās...

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē