Par zāļu pieejamības pārtraukumu savlaicīgu ziņošanu

Vēlamies atgādināt, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumu Nr.416 ”Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība” 153.1., 153.3.2. apakšpunktiem zāļu reģistrācijas apliecības īpašnieks vai to pilnvarotais pārstāvis (turpmāk – RAĪ) ir atbildīgs par zāļu virzību tirgū un savlaicīgu ziņošanu par zāļu pieejamības pārtraukumiem. Šādu paziņojumu Zāļu valsts aģentūrai (turpmāk – Aģentūra) jāiesniedz vismaz divus mēnešus pirms zāļu piegādes pārtraukuma vai pirms zāles pārtrauc laist tirgū. Paziņojuma iesniegšana īsi pirms zāļu piegādes pārtraukuma ir kritiski svarīga, taču...

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē