Par papildu darbinieka ģimenes ārstu praksē reģistrāciju

Saskaņā ar Ministru kabineta sēdē apstiprināto informatīvo ziņojumu*, Veselības inspekcija vērš uzmanību uz nosacījumiem** par personu bez medicīniskās izglītības, kuras ir iesaistītas Covid-19 vakcinācijas procesa nodrošināšanā ģimenes ārstu praksēs, reģistrāciju Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā.

Lai Veselības inspekcija nodrošinātu personu bez medicīniskās izglītības reģistrāciju, ģimenes ārsta praksei Veselības inspekcijā jāiesniedz:

  • informācija par ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas nodarbinātību (2.pielikums Ministru kabineta2016.gada 24.maija noteikumiem Nr.317). Pieejams https://www.vi.gov.lv/lv/veidlapas ;
  • personas pašrocīgi parakstīta ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra uzskaites karte, kas pieejama https://www.vi.gov.lv/lv/veidlapas un izglītības dokumenta kopija;
  • personas pašrocīgi parakstīts apliecinājums (brīvas formas iesniegums) par licencētas profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi pacientu datu aizsardzības jautājumos vismaz astoņu stundu apjomā trīs mēnešu laikā kopš apliecinājuma iesniegšanas Veselības inspekcijā.

Informācija par licencētām izglītības programmām pacientu datu aizsardzības jautājumos pieejama Valsts izglītības informācijas sistēmā: https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicenceSearch.aspx. (Meklēšana - Publiski pieejamā informācija -> Izglītības programmas nosaukums “Pacientu datu aizsardzība”-> “Meklēt”.  Un pieejamā informācija tiks atlasīta).

 

Dokumentus var iesniegt:

  1. elektroniski, ja ir drošs elektroniskais paraksts –uz vi@vi.gov.lv 
  2. Latvija.lv – https://latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP113/Apraksts  
  3. pa pastu uz Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012

 

 

* Ministru kabineta 2022.gada 25.janvārī sēdē apstiprinātais informatīvais ziņojums “Par līdzekļu piešķiršanu ģimenes ārstu praksēm un ārstniecības iestādēm par papildu resursu piesaisti vakcinācijas pret Covid-19 nodrošināšanai 2022.gadā “.

** Veselības ministrijas 2022.gada 31.janvāra vēstule Nr. Nr. 01-16.1/477 “Par papildu darbinieka piesaisti ģimenes ārstu praksē”.

 

 

Lasīt vairāk Veselības inspekcijas vietnē