Par izmaiņām pārreģistrācijā Ārstniecības personu reģistrā zobārsta asistenta profesijā

2022. gada 1. janvārī stājas spēkā izmaiņas profesionālo zināšanu vai prasmju apguves vai pilnveides akadēmisko stundu apjomam, lai zobārsta asistenta profesijā veiktu pārreģistrāciju Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā.

Tiek samazināts zobārsta asistenta profesijai pārreģistrācijai Ārstniecības personu reģistrā noteikto stundu skaits no 150 stundām uz 100 stundām (Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumu Nr. 317 "Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība" 20.punkts, kas stāsies spēkā 01.01.2022.[1]).

Lai motivētu zobārsta asistentus pilnveidot profesionālās zināšanas un iegūt jaunas zināšanas profesijā, Latvijas Zobārstniecības asistentu asociācija (turpmāk – LZAA) sadarbībā ar Latvijas Zobārstu asociāciju ir izstrādājusi rekomendējamo profesionālo zināšanu, prasmju apguves vai pilnveides tēmu sarakstu. Zobārsta asistenta profesijā pārreģistrācijai ārstniecības personu reģistrā rekomendējamas šādas tēmas un tālākizglītības punktu skaits: neatliekamā medicīniskā palīdzība 10 tālākizglītības punkti, dezinfekcija – 20, sterilizācija, stomatoloģija (terapija, protezēšana, ortodontija, implantoloģija, ķirurģija, mutes veselība, higiēna) 60 tālākizglītības punkti, vispārējā medicīnā 10 tālākizglītības punkti. Līdz ar to zobārsta asistents varēs apgūt savai profesijai nepieciešamās tēmas un aktualitātes zobārstniecības jomā. LZAA nodrošina tālākizglītības sēdes un pasākumus tajos ietverot aktuālās tēmas.

 

 


[1] Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumi Nr. 317 "Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība". https://likumi.lv/ta/id/282367/redakcijas-datums/2022/01/01 

Lasīt vairāk Veselības inspekcijas vietnē