Par epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu slimnīcu uzņemšanas nodaļās

2021. gada nogalē Veselības inspekcija kopā ar Veselības ministrijas pārstāvi un klīnisko universitāšu slimnīcu pārstāvjiem (RAKUS un PSKUS) veica  pārbaudes par epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu valsts reģionālo slimnīcu uzņemšanas nodaļās, ņemot vērā, ka tieši uzņemšanas nodaļās pastāv augsts risks inficēties ar Covid-19.

Kopumā pārbaudes tika veiktas septiņās stacionārajās ārstniecības iestādēs – Daugavpils reģionālajā slimnīcā, Rēzeknes slimnīcā, Jēkabpils reģionālajā slimnīca, Vidzemes slimnīcā, Liepājas reģionālajā slimnīcā, Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā un Jelgavas pilsētas slimnīcā.

Veselības inspekcija veiktajās pārbaudēs rekomendēja ārstniecības iestādēm lietot tikai FFP2 respiratorus, nevis medicīniskās maskas, jo  FFP2 respiratori nodrošina lielāku aizsardzību pret Covid-19. Vienlaikus slimnīcām tika izteikts priekšlikums piedalīties praktiskajās apmācībās sadarbībā ar Rīgas Austrumu Klīniskās universitātes slimnīcas un Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas speciālistiem, kā arī ieteikts veidot katrā nodaļā plūsmu shēmas, lai visiem iesaistītajiem būtu vienots priekšstats par drošu pārvietošanos un epidemioloģiski drošu vidi. Veselības inspekcija izstrādās vienotu Covid-19 un gripas saslimšanas testēšanas kārtību slimnīcās.

Lasīt vairāk Veselības inspekcijas vietnē