Par ārstniecības atbalsta personu pirmreizējo reģistrāciju

Ārstniecības atbalsta persona, kura vēlas veikt pirmreizēju reģistrāciju ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā, Veselības inspekcijā iesniedz:

Lasīt vairāk Veselības inspekcijas vietnē