Paplašina iespējas palīdzēt pusaudžiem ar psihiskās veselības un uzvedības traucējumiem

Apzinoties nepieciešamību nodrošināt sabiedrībā balstītu pakalpojumu pieejamību pusaudžiem ar psihiskās veselības un uzvedības traucējumiem, Veselības ministrija radusi iespēju iekšējā līdzekļu pārdalē novirzīt 1,3 miljonus Garastāvokļu programmas pieejamības nodrošināšanā un turpināšanā Rīgā un reģionos.

Garastāvokļu traucējumu programma ietver multiprofesionālās komandas darbu, nodrošinot klīniskos un veselības psihologus, KBT terapeitu, mākslas terapeitu, uztura speciālistu konsultācijas. Nepieciešamības gadījumā ir pieejamas psihiatra konsultācijas.

Veselības ministrija jau 2021. gadā uzsāka īstenot papildu pasākumus, lai mazinātu Covid-19 pandēmijas sekas un stiprinātu bērnu un jauniešu psihoemocionālo veselību. Starp šīm iniciatīvām nozīmīga daļa tika veltīta tieši pusaudžu psihiskās veselības aprūpes pakalpojumu izvēršanai, kas tika veikta stiprinot Pusaudžu resursu centra (PRC) kapacitāti Rīgā un Liepājā, kā arī atverot piecas jaunas reģionālās filiāles Ventspilī, Valmierā, Daugavpilī, Jelgavā un Rēzeknē.

Sadarbībā ar psihiskās veselības aprūpes nozares ekspertiem tika izstrādāts “Psihiskās veselības aprūpes organizēšanas uzlabošanas plāns 2023.-2025.gadam”, tomēr paredzētajiem pasākumiem nepieciešamais papildu finansējums netika piešķirts, kā rezultātā ir apdraudēta sabiedrībā balstīta pakalpojuma pieejamība bērniem un jauniešiem ar psihiskās veselības un uzvedības traucējumiem. Tādēļ Veselības ministrija paredz izdevumu pārstrukturizēšanu no esošajiem resursiem.

Valdība šodien, 4. aprīlī, izskatīja informatīvo ziņojumu “Par izdevumu pārstrukturizēšanu ilglaicīgas negatīvas ietekmes mazināšanai uz sabiedrības psihisko veselību, ko veicinājusi Covid-19 pandēmija”, atbalstot palielināt 2023. gadam un turpmāk ik gadu paredzēto finansējuma apjomu sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem pusaudžiem, kam iestājušies psihiskās veselības traucējumi.  Tādēļ tiks turpināta Garastāvokļu traucējumu programma pusaudžiem ar psihiskās veselības un uzvedības traucējumiem.

Plašāk: 

Apstiprina Psihiskās veselības aprūpes plānu 2023.-2025.gadam

Psihiskās veselības aprūpes organizēšanas uzlabošanas plāns 2023.-2025. gadam

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē