Pakāpeniski pārtrauc ārkārtējos Covid-19 pielāgojumus zāļu regulatorajā jomā

Zāļu valsts aģentūra informē, ka Eiropas Zāļu aģentūra (EZA), Eiropas Komisija (EK) un Eiropas zāļu aģentūru vadītāji (HMA) pakāpeniski atteiksies no ārkārtējiem pielāgojumiem zāļu regulatorajā jomā, kas tika ieviesti Covid-19 pandēmijas laikā, lai palīdzētu risināt pandēmijas izraisītos normatīvā regulējuma un zāļu piegāžu izaicinājumus. Šī rīcība seko Pasaules Veselības organizācijas (PVO) paziņojumam 2023. gada maijā par Covid-19 izraisītās sabiedrības veselības ārkārtas situācijas beigām. Ārkārtējie pielāgojumi skāra dažādas sfēras, tostarp zāļu reģistrāciju un ar to saistītās procedūras...

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē