Notiek sagatavošanās darbi, lai uzsāktu brīvprātīgo iesaisti Latvijas iedzīvotāju genoma references izveidē 

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā notiek sagatavošanās darbi, lai uzsāktu brīvprātīgo Latvijas iedzīvotāju iesaisti Latvijas iedzīvotāju genoma references izveidē.  

Medicīnisko datu aprite ir īpaši regulēta, jaunajam projektam nepieciešami brīvprātīgie -  cilvēki, kuri ļaus ar no jauna iegūtajiem gēnu paraugiem darboties zinātniekiem. Pieteikties varēs, kad būs izveidots viss nepieciešamais  procesa veiksmīgai norisei. Aicinām sekot līdzi informācijai Latvijas Biomedicīnas centra mājas lapā: https://biomed.lu.lv/ 

Cilvēki iesaistās projektā, lai ar sava parauga ziedošanu palīdzētu zinātnes attīstībai,” saka Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra (BMC) zinātniskās padomes priekšsēdētājs Jānis Kloviņš.

Viņš informē, ka jau tuvākajās nedēļās Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra interneta lapā būs iespēja pieteikties projektam - būs jāaizpilda anketa par veselības stāvokli un jādodas uz vienu no laboratorijām nodot asins paraugu. 

Projekta “Latvijas iedzīvotāju genoma references izveide” (Nr.: 4.1.1.r.0/3/22/I/VM/001) mērķis ir izveidot Latvijas iedzīvotāju genoma referenci, kas tiks izmantota pētniecībai, slimību novēršanai un ārstēšanas optimizācijai un nodrošināt tās iekļaušanu vienotā Eiropas genoma referencē. 

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Atveseļošanās un noturības mehānisma fonda 4.1.1.r. reformas “Uz cilvēku centrētas, visaptverošas, integrētas veselības aprūpes sistēmas ilgtspēja un noturība” ietvaros. 

Jau ziņojām, ka Eiropas Genoma datu bāzes izveides projekts tiek īstenots Eiropas Komisijas deklarācijas “1+ miljons genomu deklarācija” ieviešanai, kurai pievienojusies arī Latvija.

Šajā projektā tiks nodrošināta 3500 Latvijas iedzīvotāju iesaistīšana, ģenētiskā materiāla iegūšana un pilnu genomu sekvencēšana, radot pamatu Latvijas genoma references izveidei, kā arī nacionālā informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūra drošai datu uzglabāšanai, apstrādei un piekļuves nodrošināšanai, diagnostikai, veselības aprūpes inovāciju attīstīšanai, pētniecībai un tehnoloģiju attīstīšanai. 

Plašāk: 

Latvija piedalīsies Eiropas genoma datu bāzes izveides projektā

Latvijas iedzīvotājus aicina nodot gēnu paraugus zinātnes attīstībai

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē