Noslēdz pieteikumu pieņemšanu ES fondu projektā par ārstu piesaisti reģioniem; 2024. gadā sāks jaunu atbalstu

Noslēgusies pieteikumu pieņemšana no ārstniecības personām Veselības ministrijas īstenotajā ES Sociālā fonda projektā “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas”. Pieteikumi finanšu kompensācijas saņemšanai no ārstniecības personām, ja tās izvēlējās darba vietu reģionā, tika pieņemti laika posmā no 2018. gada maija līdz 2023. gada 31. oktobrim. 

Projekts ilga vairākus gadus un ārstniecības personām par to bija liela interese – kopumā līdz šim naudas kompensācijas piešķirtas vairāk nekā 1580 ārstniecības personām. Projektam vairākkārt tika piešķirts papildu finansējums, to pārdalot no citiem ES fondu projektiem. Pieteikumi, kas saņemti līdz 2023. gada 31. oktobrim, tiks izskatīti to iesniegšanas secībā un lēmums par atbalstu tiks pieņemts atkarībā no projektā pieejamām finanšu iespējām.

Jau ziņots, ka projekta pēdējā posmā tika nolemts atbalstu virzīt tikai ģimenes ārstu piesaistei, lai veicinātu primārās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem un ņemot vērā to, ka ģimenes ārstu paaudžu nomaiņa nozarē ir ļoti aktuāla.

ES fondu finansējums cilvēkresursu atbalstam un piesaistei veselības nozarē tiks turpināta 2024. gadā. Lai pretendētu uz vienreizēju finanšu atbalstu, ja speciālists strādās valsts sektorā, ārstniecības personām būs jāatbilst projekta nosacījumiem un valsts sektorā jānostrādā noteikts laika posms. Veselības ministrija informēs pretendentus par pieejamo atbalstu un nosacījumiem, uzsākoties pieteikumu pieņemšanai.

Veselības ministrija pateicas visām iesaistītajām pusēm, tajā skaitā ārstniecības iestādēm, augstskolām, ārstniecības personām – ārstiem speciālistiem, māsām, māsu palīgiem u.c. par sadarbību projekta sekmīgā īstenošanā.

Plašāk: Sāks jaunu projektu ārstniecības personu piesaistei darba vietām valsts sektorā, īpaši slimnīcās un ģimenes ārstu praksēs

 

VM ES socfonds
Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē