Norisināsies valsts līmeņa civilās aizsardzības mācības “RADEX 2021”

No 24. novembra līdz 1. decembrim norisināsies valsts līmeņa civilās aizsardzības mācības “RADEX 2021”, kurās ar dažādu apdraudējuma scenāriju teorētisku izspēli tiks pārbaudītas valsts un pašvaldību institūciju, kapitālsabiedrību un komersantu gatavība, savstarpējā sadarbība un reaģēšanas spējas katastrofu gadījumos. 

„Notikumi pasaulē un arī Latvijā parāda, cik svarīgi ir būt gataviem dažādiem apdraudējumiem, paredzēt iespējamo notikumu attīstību, nepieciešamos resursus un katras iesaistītās puses kompetences un uzdevumus. Īstenojot valsts līmeņa civilās aizsardzības mācības, kurās iesaistītās iestādes tiks apsēdinātas pie viena galda, lai diskusiju un sarunu ceļā atrisinātu mācību scenārijā ietverto situāciju, mēs ne tikai pārbaudīsim normatīvajos aktos ietverto rīcības plānu atbilstību reālajai situācijai, bet arī identificēsim nepilnības, lai uzlabotu atbildīgo iestāžu sadarbību,” uzsver Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) priekšnieka vietnieks Mārtiņš Baltmanis. 

Mācību ietvaros, dažādu institūciju ekspertiem tiekoties klātienē, paredzēts pārbaudīt un izspēlēt četras apdraudējuma situācijas:

  • bioloģiska aģenta apdraudējums, kas nesankcionēti izplatīts sabiedrībā un rada personas dzīvībai bīstamus simptomus vai veselības traucējumus (24.novembrī);
  • sprādziena negadījums, kas ietekmē lielu skaitu cilvēku, un kas ietekmē kritisko pakalpojumu sniegšanu ostas teritorijā un transporta pakalpojuma darbību (25.novembrī); 
  • radiācijas negadījums kaimiņvalstī ar pārrobežu ietekmi, kas meteoroloģisko apstākļu ietekmē rada pārrobežu radioaktīvo piesārņojumu (30.novembrī);
  • ķīmiskās vielas noplūde transporta avārijas rezultātā, kas rada nozīmīgus infrastruktūras bojājumus un vides piesārņojumu, kā arī ietekmē pašvaldībā sniegtā kritiskā pakalpojuma nodrošinājumu (1.decembrī).

Kā skaidro M.Baltmanis: „Ja 2016. gadā īstenotajās valsts līmeņa civilās aizsardzības mācībās apvienojām teorētisku un praktisku apdraudējuma izspēli, tad šoreiz uzsvars likts tieši uz sadarbību un problēmu risināšanu institucionālā līmenī, bez praktiskas operatīvo dienestu un citu iestāžu darbības notikuma vietā. Pēdējās lielās krīzes – Covid-19 pandēmija un Krievijas karš Ukrainā – parādīja, ka starpnozaru apdraudējumos tieši izpratne par kompetenču un uzdevumu dalījumu, kā arī katras iesaistītās puses iespējām ir jomas, kurās nepieciešams īstenot mācības un pilnveidoties”.

Kopējais mācību mērķis ir pārbaudīt un pilnveidot katastrofas pārvaldīšanas pasākumus - preventīvos, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumus, šo pasākumu izpildi un lietderību, kuri noteikti dažādos plānošanas dokumentos, piemēram, Valsts civilās aizsardzībās plānā un starptautisko organizāciju rekomendācijās un plānos. Mācībās nepieciešams izvērtēt esošo reaģēšanas resursu iespējas, izmantotās tehnoloģijas un ekspertu zināšanas, tajā skaitā izvērtēt institūciju sadarbības algoritmus, kā arī identificēt trūkumus. Balstoties uz mācību izvērtējumu un secinājumiem, tiks sagatavoti priekšlikumi identificēto trūkumu novēršanai vai pasākumu pilnveidošanai.

Valsts līmeņa civilās aizsardzības mācību “RADEX 2021” organizēšana tika plānota 2021. gadā, bet, ņemot vērā Covid-19 infekcijas izplatības ierobežojumus (ieviestos epidemioloģiskās drošības un ierobežošanas pasākumus), mācības “RADEX 2021” tika pārceltas uz šo gadu.

Informāciju sagatavoja:

VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa

E-pasts: prese@vugd.gov.lv

Lasīt vairāk Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vietnē