NMPD izvirza mērķi – iedzīvotajiem vēl tuvāka un ātrāka neatliekamā palīdzība dzīvībai kritiskās situācijās

Ātrāka nokļūšana adresē uz augstākās prioritātesizsaukumiem, vairāk brigāžu un jauni dežūrposteņi tādas vietās, kur tie līdzšim nav bijuši, kvalitatīva un pacientiem droša sniegtā palīdzība, efektīvākaresursu izmantošana, zinoši, motivēti un apmierināti darbinieki. Šādusuzdevumus Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) sev izvirzajaunajā “Pirmsslimnīcas neatliekamās medicīniskās palīdzības stratēģijā2020.-2026.gadam”.

Lasīt vairāk Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vietnē