Neatliekamiem pasākumiem veselības nozarē novirza 57 miljonus eiro

Lai nodrošinātu neatliekamu un prioritāru pasākumu finansēšanu veselības nozarē 2023. gadā, valdība šodien, 13. jūlijā, pieņēma lēmumu veselības nozarei papildus novirzīt 57 miljonus eiro, kas tiks izlietoti kompensējamām zālēm, bērnu zobārstniecībai, primārai ambulatorai veselības aprūpei, ēdināšanai slimnīcās, plānveida stacionāra pakalpojumiem, izmeklējumiem, dienas stacionāra pakalpojumiem un speciālistu konsultācijām u.c.

Veselības nozare globālo izaicinājumu rezultātā šobrīd saskaras ar akūtu nepieciešamību papildus finansējuma piesaistei, lai savlaicīgi un atbilstoši Latvijas iedzīvotāju veselības stāvoklim nodrošinātu  pieejamus un kvalitatīvus veselības aprūpes pakalpojumus.

Līdz ar to Veselības ministrija sarunās ar nozari – slimnīcām, ģimenes ārstiem, profesionālajām organizācijām u.c. - sagatavoja informatīvo ziņojumu “Par priekšlikumiem  finansējuma pārdalei veselības aprūpes neatliekamo pasākumu īstenošanai 2023. gadā", kurā detalizēti skaidrota šā brīža situācija, pieprasījums pēc veselības aprūpes pakalpojumiem un izmaksu pieaugums, lai Latvijas iedzīvotājiem nodrošinātu savlaicīgu valsts apmaksātu veselības aprūpes saņemšanu.

Līdz ar šodienas lēmumu veselības aprūpes neatliekamo pasākumu īstenošanai 2023. gadā papildus iedalīti 57 036 910 eiro:

  • 15,4 miljoni eiro kompensējamām zālēm un materiāliem;
  • 7,6 miljoni eiro primārai ambulatorai veselības aprūpei, tajā skaitā 5,5 miljoni eiro primārās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošanai un 2,1 miljoni eiro bērnu zobārstniecībai;  
  • 16,1 miljoni eiro ambulatorajiem izmeklējumiem, speciālistu konsultācijām un dienas stacionāra pakalpojumiem;
  • 17,7 miljoni eiro slimnīcu darbības nodrošināšanai, tajā skaitā 15,3 miljoni plānveida pakalpojumiem stacionāros un 2,4 miljoni eiro ēdināšanas izdevumu segšanai.

Veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai 2023.gadā ir rezervēti 140 miljoni eiro kā papildus finansējums nozarei. Sākotnēji veikta finansējuma pārdale 57 miljonu eiro apmērā no citu nozaru ministrijām, savukārt līdz šā gada decembra beigām būs pieejams atlikušais finansējums, kas pakāpeniski, vērtējot budžeta izpildes rādītājus, tiks segts no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem un citām valsts budžeta programmām.

Tāpat ministrija turpinās strādāt pie veselības aprūpes sistēmas efektīvas pārvaldības, vienlaikus vērtējot un plānojot nozares vajadzībām atbilstošu papildu finansējuma apmēru arī 2024., 2025., 2026. gadam un turpmāk.

 

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē