Narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas koordinācijas padome: Jāpaplašina personām ar atkarībām pieejamie ārstniecības un sociālie pakalpojumi

Valsts ārstniecības un sociālo pakalpojumu paplašināšanai personām ar vielu lietošanas atkarībām  jābūt vienai no tuvākā laika prioritātēm, par to vakar, 29. septembrī, vienojās veselības…

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē