Nacionālas rekomendācijas klīnisko pārbaužu pieteikumu iesniedzējiem

Zāļu valsts aģentūra (ZVA) informē, ka, sākot no šodienas, 31. janvāra, visi klīnisko pārbaužu sākotnējie pieteikumi sponsoriem ir jāiesniedz ES vienotajā Klīnisko pētījumu informācijas sistēmā (CTIS). Šāda kārtība ir noteikta Klīnisko pētījumu regulā (Regula (ES) Nr. 536/2014). Līdz nacionālā regulējuma pieņemšanai Latvijas nacionālā kompetentā iestāde ZVA un ētikas komiteja atļauj izmantot EudraLex 10 publicētās veidlapas, tajās skaidri identificējot attiecīgo klīnisko pārbaudi. ZVA un ētikas komiteja ir sagatavojušas nacionālas rekomendācijas klīnisko pētījumu pieteikumiem Eiropas...

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē