Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla koordinatori satiekas pieredzes apmaiņas braucienā Daugavpilī

Šī gada 3. novembrī Daugavpils pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādē norisinājās Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla (NVVST) koordinatoru pieredzes apmaiņas brauciens. Pasākuma tēma bija “IKT (informācijas un komunikāciju tehnoloģiju) rīki. Palīgs un drauds.” 

Digitalizācijas laikmetā ir aktualizējušies jautājumi par drošu un veselībai nekaitīgu mūsdienu tehnoloģiju lietošanu, tostarp ekrānlaika ierobežošanu, īpaši pirmsskolas un skolas vecuma bērniem. Latvijas skolēnu veselības paradumu pētījuma 2017./2018. mācību gada dati liecina, ka skolēnu īpatsvars, kuri elektroniskās ierīces (datoru, planšetdatoru, viedtālruni u.tml.) izmanto mājas darbu pildīšanai, „sērfošanai” internetā, saziņai vismaz trīs stundas dienā, būtiski palielinās, pieaugot vecumam. Saskaņā ar PVO izstrādātajām vadlīnijām un citu valstu ieteikumiem bērniem no 2 līdz 4 gadu vecumam nav ieteicams pārsniegt vienu stundu mazkustīga ekrānlaika dienā, savukārt bērniem no 5 līdz 17 gadiem – nav ieteicams pārsniegt divas stundas brīvā laika ekrānlaika dienā.

Pieredzes apmaiņas mērķis bija iepazīties ar Daugavpils pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes aktivitātēm un praksi drošas un veselībai nekaitīgas mūsdienu tehnoloģiju lietošanas jomā, IKT rīku pielietošanu izglītojamo veselības veicināšanā, kā arī aktualizēt procesu atkarību profilaksi, psihiskās veselības veicināšanu, aktīvu brīvā laika pavadīšanu izglītojamajiem un dalīties pieredzē šo jautājumu risināšanā. 

Pieredzes apmaiņas pasākumā piedalījās 29 pārstāvji no dažādām NVVST dalības izglītības iestādēm, Veselības ministrijas, Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC), Daugavpils valstspilsētas pašvaldības un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes. Vizītes laikā Daugavpils pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes darbinieki iepazīstināja kolēģus ar savas izglītības iestādes pieredzi veselības veicināšanas aktivitāšu plānošanā un īstenošanā, novadīja praktiskas nodarbības grupās par radošiem IKT rīku pielietojuma veidiem izglītošanas darbā. Daugavpils valstspilsētas pašvaldības un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pārstāvji iepazīstināja klātesošos ar īstenotajām veselības veicināšanas aktivitātēm Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā un izglītības iestādēs. Pasākuma dalībniekiem bija iespēja iejusties bērnu lomā, izmēģinot dažādas interaktīvas spēles un izglītojošas aktivitātes par roku higiēnu, zāļu tēju veidiem un to pagatavošanu.

Pasākuma ietvaros SPKC pārstāvji iepazīstināja ar aktuālajiem pētījumu datiem par izglītojamo brīvā laika pavadīšanas paradumiem, t. sk. mūsdienu tehnoloģiju lietošanas jomā, kā arī informēja par pieejamajiem informatīvajiem materiāliem un īstenotajām aktivitātēm procesu atkarību profilakses un aktīva izglītojamo brīvā laika pavadīšanas jomā.

Slimību profilakses un kontroles centrs izsaka pateicību Daugavpils pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādes kolektīvam par tik jauku un viesmīlīgu uzņemšanu. Paldies Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes veselības veicināšanas koordinētājam Ruslanam Bespjatijam un Daugavpils valstspilsētas pašvaldības attīstības departamenta projektu nodaļas projekta vadītāja p.i. Santai Upītei par izzinošiem un vērtīgiem ziņojumiem. Tāpat arī liels paldies visiem NVVST koordinatoriem un izglītības iestāžu pārstāvjiem par rasto iespēju apmeklēt pasākumu, diskutēt un dalīties pieredzē ar kolēģiem!

Vairāk informācijas par iestāšanos NVVST: https://www.spkc.gov.lv/lv/ka-iestaties

Ar visiem SPKC izstrādātajiem informatīvajiem materiāliem iespējams iepazīties šeit: https://www.spkc.gov.lv/lv/informativi-materiali 

Lasīt vairāk Slimību profilakses un kontroles centra vietnē