Ministri pārrunā ciešāku sadarbību veselības pakalpojumu un veselības veicināšanas stiprināšanai reģionos

Šodien, 11. janvārī, tikās veselības ministrs Hosams Abu Meri un vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministre Inga Bērziņa, lai pārrunātu ciešāku sadarbību kvalitatīvu veselības pakalpojumu  nodrošināšanai Latvijas iedzīvotājiem.

Tikšanās laikā ministri pārrunāja gan redzējumu par slimnīcu tīkla efektīvas pārvaldības reformu, primārās aprūpes pieejamību lauku reģionos, kā arī nepieciešamo atbalstu un sadarbību ar pašvaldībām – īpaši jauno ģimenes ārstu motivēšanai veidot prakses reģionos.

Hosams Abu Meri uzsvēra, ka slimnīcu tīkla stiprināšana nepieciešama, lai nodrošinātu vienotu pakalpojumu kvalitāti visā Latvijā. Lai nodrošinātu sarežģītu un komplicētu veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti,  pakalpojumu un metodiskā vadība tiks koncentrēta klīniskajās universitātes slimnīcās, iesaistot reģionālās slimnīcas ar kvalitatīvu profila pakalpojumu.  Efektīvai pakalpojumu nodrošināšanai slimnīcu tīkla pārvaldības ieviešana prasītu valsts līdzdalību reģionālo slimnīcu tīkla pārvaldībā. Hosams Abu Meri arī informēja VARAM pārstāvjus, ka, apmeklējot reģionālas slimnīcas, ar slimnīcu vadītājiem un pašvaldību vadītājiem, kas ir kapitāldaļu turētāji,  konceptuāli par šādu slimnīcu tīkla pārvaldības redzējumu ir diskutējis un saņēmis atbalstu.

Savukārt pārrunājot primārās veselības attīstību, veselības ministrs skaidroja, ka ģimenes ārstu prakšu trūkums nav tikai atsevišķu novadu jautājums, bet tā būs liela mēroga problēma visā Latvijā. Cilvēkresursu trūkums medicīnas nozarē ir viena no pamatproblēmām ne tikai Latvijā, bet arī visā Eiropā. Šobrīd VM ar ģimenes ārstu profesionālajām organizācijām strādā pie jauna primāras aprūpes nodrošināšanas modeļa izveides, taču jau šobrīd sarunās ar ģimenes ārstiem, skaidri iezīmējās ciešas sadarbības ar pašvaldībām nepieciešamība, lai rastu kopīgi rastu risinājumus pakalpojumu nodrošināšanā mazāk apdzīvotajās vietās, kā arī tieši jauno ģimenes ārstu ieinteresēšanai veidot prakses reģionos.

Tikpat svarīgi ir pašvaldību iesaiste veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu organizēšanā. ES fondu 2021. -2027.gada plānošanas periodā plānotais pieejamais finansējums ir vairāk kā 14 milj. euro, kas mērķtiecīgi jāvirza iedzīvotāju veselības un dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Attīstoties digitālo pakalpojumu izmantošanai, arī veselības aprūpē, veselības ministrs aicināja Ingu Bērziņu ministrijām ciešāk sadarboties VARAM izveidotā KAC tīkla pakalpojumu paplašināšanā arī ar veselības – proti, telemedicīnas pakalpojumiem. Abu Meri arī informēja par VM ieceri veidot digitālo kompetenču centru, kas nodrošinātu vienotu veselības aprūpes digitālo risinājumu efektīvu vadību un jaunu savstarpēji savietojamu risinājumu izstrādi un ieviešanu veselības aprūpē. Digitālo pakalpojumu attīstības kontekstā ministri pārrunāja arī mākslīgā intelekta izmantošanas ārstniecībā normatīvā regulējuma sakārtošanā.

Esmu ļoti gandarīts par diskusiju ar VARAM ministrijas pārstāvjiem. Redzu, ka mēs spējam kopīgi skatīties uz izaicinājumiem, horizontāla sadarbība un kopīga risinājumu meklēšana, ne tikai katras nozares iekšienē, bet arī starp nozarēm. Ir daudz jautājumi, kas nav tikai veselības nozares jautājums, bet gan kopīgs Latvijas iedzīvotāju dzīves kvalitātes un drošības sajūtas jautājums. Tikai kopā strādājot varam rast efektīvākos risinājumus valsts pakalpojumu nodrošināšanai,” uzsver Hosams Abu Meri.

“Paldies par konstruktīvu sarunu veselības ministram Hosamam Abu Meri un komandai. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija turpinās sadarbību, lai kopīgiem spēkiem pilnveidotu veselības pakalpojumu pieejamību reģionos un nodrošinātu Latvijas iedzīvotāju labbūtību. Tāpat priecājamies par to, ka tiek domāts par mākslīgā intelekta lietošanu medicīnā un pakalpojumu pieejamību, izmantojot digitālās tehnoloģijas, t.sk. risinot ārstniecības iestāžu pārvaldību,” saka vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa.  

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē