Mediķu piesaistei darba vietām reģionos papildus novirza 1,4 miljonus eiro, prioritāri ģimenes ārstu praksēm 

Ņemot vērā ārstniecības personu izrādīto interesi, kā arī aktuālo cilvēkresursu trūkumu ārstniecības iestādēs ārpus Rīgas, mediķu piesaistei darba vietām reģionos papildus novirzīti 1,4 miljonus eiro, prioritāri ģimenes ārstu praksēm.

Valdība šodien, 6. jūnijā, atbalstīja finansējuma pārdali 1 395 502 eiro apmērā par labu Eiropas Sociālā fonda projektam “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas” no ietaupījumiem un finansējuma, kas atbrīvojies citos projektos.

Šīs pārdales rezultātā finansējumu pamatā plānots novirzīt ģimenes ārstu praksēm visā Latvijā, izņemot Rīgu, lai nodrošinātu papildus darbinieku piesaisti, t.sk. savstarpēju ģimenes ārstu aizvietošanu slimību vai atvaļinājumu gadījumos, kā arī lai veicinātu ģimenes ārstu paaudžu nomaiņu.  Iecerēts, ka par papildus finansējumu ģimenes ārstu praksēm reģionos būs iespējams piesaistīt līdz 63 speciālistiem -  gan māsas, gan ārstu palīgus, gan pašus ģimenes ārstus. 

Projekta ietvarā tiek sniegts atbalsts naudas kompensācijas veidā. Atbilstot projekta nosacījumiem, ārstniecības personas var saņemt vienreizēju kompensāciju par darbu reģionā, vienreizēju papildus kompensāciju par katru ģimenes locekli, kā arī ikmēneša uzturēšanās kompensāciju.  Īpaši atbalsta pasākumi paredzēti pensiju sasniegušam ģimenes ārstam, kurš nodot ģimenes ārsta praksi, un jaunajam ģimenes ārstam, kurš pārņem šo praksi. Par kompensāciju saņemšanu tiek slēgts līgums ar Veselības ministriju un kompensāciju saņēmušajām ārstniecības personām jānostrādā reģionā vismaz 5 gadus, sniedzot valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus. 

Projekta īstenošanas laikā līdz 2023. gada 1. martam kopumā darba vietām ārstniecības iestādēs ārpus Rīgas ir piesaistītas 1508 ārstniecības personas. Šī ir viena no aktivitātēm, ko Veselības ministrija īsteno cilvēkresursu jomā un līdzīgu atbalstu ārstniecības personām, īpaši ārstniecības personām ģimenes ārstu praksēs un stacionāros, kur pacientiem nodrošina valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, plānots īstenot arī jaunajā ES fondu plānošanas periodā.  

Eiropas Sociālā fonda projektā “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas” pretendentu atlases periods plānots līdz pieejamā finansējuma apguvei, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. oktobrim.  

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē