Masalu epidemioloģiskā situācija Latvijā un Eiropas valstīs

Kā ziņo Eiropas slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) (2019.11.oktobris), tad dati par masalām un masaliņām ir no Eiropas Uzraudzības Sistēmas (TESSy) laikā no 2018.gada 1.septembra līdz 2019.gada 31.augustam. Kopumā masalu gadījumu skaits turpināja samazināties, salīdzinot ar diviem iepriekšējiem mēnešiem. Vislielākais gadījumu skaits bija Francijā, Rumānijā un Itālijā attiecīgi 107, 80 un 77 gadījumi. Masaliņu gadījumu skaits salīdzinot ar iepriekšējiem diviem mēnešiem ir nedaudz mainījies. Polija ziņoja par 16 masaliņu gadījumiem.

Lasīt vairāk Slimību profilakses un kontroles centra vietnē