LU RMK piedāvā piedalīties ESF finansētās apmācībās “Ārsta palīgu, māsu, māsu palīgu profesionālās darbības atjaunošanai nepieciešamo teorētisko un praktisko kompetenču pilnveide”

LU RMK piedāvā piedalīties ESF finansētās apmācībās “Ārsta palīgu, māsu, māsu palīgu profesionālās darbības atjaunošanai nepieciešamo teorētisko un praktisko kompetenču pilnveide”

Lasīt vairāk Veselības inspekcijas vietnē