Latvijas oficiālo peldvietu ūdens mikrobioloģiskā kvalitāte

 

57 no 58 Latvijas oficiālajām iekšzemes un jūras peldvietām ūdens mikrobioloģiskā kvalitāte atbilst prasībām. Daugavas upes peldvietā “Rumbula” ūdens mikrobioloģiskie rādītāji neatbilst higiēnas prasībām, un kopš vakardienas, 7. jūlija peldēties šajā peldvietā ir aizliegts. Inspekcija aicina Rīgas pašvaldību Rumbulas peldvietā izvietot informatīvo zīmi “Peldēties aizliegts!” Pirmdien, 11. jūlijā inspekcijas speciālisti peldvietas Rumbula ūdens paraugus laboratoriskiem izmeklējumiem ņems atkārtoti.

Peldūdens mikrobioloģiskā kvalitāte ir atbilstoša prasībām arī oficiālajā peldvietā Lipuški, Rāznas ezerā, par kuru saņemtas peldētāju sūdzības par ādas alerģisku reakciju jeb tā saukto “peldētāju niezi”. Tā kā mikrobioloģisko analīžu ūdens paraugos nav iespējams noteikt “peldētāju niezes” ierosinātāju, Veselības inspekcija ir aicinājusi Rēzeknes pašvaldību pievērst pastiprinātu uzmanību peldvietai un gadījumā, ja arī turpmāk tiek saņemta informācija no peldētājiem par alerģiskām reakcijām, izvērtēt iespēju laboratoriski izmeklēt peldvietas ūdeni uz parazitāro tārpu – trematožu mikroskopiskiem kāpuriem. Peldvietā ir izvietots informatīvs brīdinājums par iespējamu “peldētāju nieze” ar  norādi, ka lai no tās izvairītos, būtiski ir noslaucīties ar dvieli un neļaut ādai nožūt dabiskā ceļā.

Inspekcijas speciālisti padziļinātu peldvietu ūdens kvalitāti oficiālajās peldvietās kā laboratoriski tā vizuāli peldsezonas laikā, kas sākās 15. maijā, pārbauda reizi mēnesī, līdz peldsezonas beigām 15. septembrī. Laboratorijā tiek noteikti mikrobioloģiskie rādītāji: fekālā piesārņojuma indikatori zarnu nūjiņas (E.coli) un zarnu enterokoki, savukārt vizuāli, ūdens paraugu ņemšanas laikā tiek novērtēta ūdens krāsa, pievērsta īpaša uzmanība peldošiem atkritumiem un naftas produktiem ūdenī un zilaļģu savairošanās procesam.

Ja peldvietu ūdens paraugu analīžu rezultāti liecinās, ka ūdens neatbilst prasībām, inspekcija noteiks peldēšanās ierobežojumus – ieteikumu nepeldēties vai aizliegumu peldēties, un attiecīgā informācija tiks izvietota konkrētās peldvietas informatīvajā stendā. Ieteikums nepeldēties būtu ievērojams jutīgām iedzīvotāju grupām: maziem bērniem, vecākiem cilvēkiem un cilvēkiem ar hroniskām saslimšanām, kuru imūnā sistēma ir novājināta.

Ūdens paraugu kvalitātes monitoringa rezultātiem var sekot līdzi Veselības inspekcijas tīmekļvietnē https://www.vi.gov.lv/lv/peldvietu-udens-kvalitate sadaļā „Jomas” -  „Vides veselība” – „Peldūdens” – „Peldūdens monitorings un informācija par peldvietu ūdens kvalitāti". Šeit arī atrodams Latvijas oficiālo iekšzemes un jūras peldvietu saraksts.

Oficiālo peldvietu nākošā pārbaude tiks veikta 1. un 2. augustā.

Lasīt vairāk Veselības inspekcijas vietnē