Labota 2022. gada 19. aprīlī izplatītā vēstule ar redzamām izmaiņām "Svarīgs derīguma termiņa atjauninājums Comirnaty, COVID-19 mRNS vakcīnai (modificētu nukleozīdu). Eiropas reģistrācijas apliecības numurs EU/1/20/1528/001"

1. Labota 2022. gada 19. aprīlī izplatītā Zāļu valsts aģentūrā saskaņotā BioNTech Manufacturing GmbH (Vācija) vēstule veselības aprūpes speciālistam ar redzamām izmaiņām "Svarīgs derīguma termiņa atjauninājums Comirnaty, COVID-19 mRNS vakcīnai (modificētu nukleozīdu). Eiropas reģistrācijas apliecības numurs EU/1/20/1528/001" 2. Vēstules tiecamauditorija

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē