Kontrolei pakļautas jaunas vielas ketamīns, pregabalīns un remimazolāms

Veselības inspekcija (turpmāk – Inspekcija) informē, ka 2022.gada 15.jūnijā stājās spēkā grozījumi likumā “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” (turpmāk – Likums).

Inspekcija vērš uzmanību, ka saskaņā ar grozījumiem Likumā, kontrolei pakļautas jaunas vielas ketamīns, pregabalīns un remimazolāms kā Latvijā kontrolējamo narkotisko un psihotropo vielu III sarakstā (bīstamās psihotropās vielas, kuras var tikt izmantotas ļaunprātīgos nolūkos) iekļautās vielas, kuras ir kā zāļu aktīvās vielas vairāku Latvijas Zāļu reģistrā iekļauto zāļu sastāvā.

Ņemot vērā, ka zāles, kuru sastāvā ietilpst narkotiskās un psihotropās vielas, izraksta uz īpašās receptes, arī zāles, kuru sastāvā ir vielas ketamīns, pregabalīns un remimazolāms, no 2022.gada 15.jūnija jāizraksta uz īpašās receptes.

Papildus Inspekcija vērš uzmanību uz Ministru kabineta 2007.gada 27.marta noteikumu Nr.220 “Zāļu iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtība ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes institūcijās” 57.punktā noteikto prasību, kas paredz, ka datus par psihotropo vielu apriti un iznīcināšanu, reģistrē stingrās uzskaites žurnālā vai izmantojot elektronisko, foto vai citu datu apstrādes sistēmu. Līdz ar to, ja ārstniecības iestādē tiek izmantotas zāles, kuru sastāvā ietilpst ketamīns, pregabalīns un remimazolāms, tās no 2022.gada 15.jūnija ir  uzskaitāmas.

Lasīt vairāk Veselības inspekcijas vietnē