Klīnisko pētījumu normatīvā regulējuma saskaņošana ES: tiks uzsākta Klīnisko pētījumu regulas piemērošana un atklāta jaunā Klīnisko pētījumu informācijas sistēma

2022. gada 31. janvārī tiks uzsākta Klīnisko pētījumu regulas (KPR) piemērošana, saskaņojot klīnisko pētījumu iesniegšanas, izvērtēšanas un uzraudzības procesus Eiropas Savienībā (ES). KPR ieviesto izmaiņu pamatā ir jaunā Klīnisko pētījumu informācijas sistēma (IS). Klīnisko pētījumu IS ir vienota sistēma, kurā klīnisko pētījumu sponsori un regulatorās iestādes var iesniegt un izvērtēt klīnisko pētījumu datus un kura ietver publiski pārlūkojamu datubāzi veselības aprūpes speciālistiem, pacientiem un vispārējai sabiedrībai. Līdz šim klīnisko pētījumu sponsoriem bija katrā valstī atsevišķi...

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē