Klīniskās universitātes slimnīcas iegādājušās medicīniskās iekārtas Onkoloģijas plāna ietvaros

Valdība otrdien, 9. janvārī, izskatīja Veselības ministrijas Informatīvo ziņojumu par universitātes slimnīcām piešķirtā finansējuma izlietojumu Onkoloģijas plāna* pasākumu veikšanai.

Klīniskās universitātes slimnīcām - Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcai,  Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcai un Bērnu klīniskās universitātes slimnīcai bija pieejams finansējums, lai uzlabotu kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību onkoloģijas pacientiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru, kā arī vēža reģistra un tā funkcionalitāšu izstrādei un ieviešanai. "Veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošanas plāna 2022.-2024. gadam" ietvaros tam bija pieejami 19,84 miljoni eiro.

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcai medicīnas iekārtu iegādei un vēža reģistra IT sistēmu uzlabojumiem 2022. gadā piešķirti 13,56 milj. eiro, Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcai iekārtu iegādei 3 milj. eiro, bet  Bērnu klīniskās universitātes slimnīcai  - 3,26 milj. eiro. Līdz 2023.gada beigām Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca un Bērnu klīniskās universitātes slimnīca finansējumu apguvušas pilnā apmērā un iekārtu iepirkumi noslēgušies, iekārtas saņemtas un uzstādītas.

Šīs dienas Ministru kabineta sēdē valdība ir pieņēmusi zināšanai, ka Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca turpinās īstenot Onkoloģijas plānā iekļautos pasākumus arī 2024. gadā, apgūstot piešķirto finansējumu 2 milj. eiro apmērā – turpināsies darbs pie vēža reģistra IT sistēmas uzlabojumiem, kā arī realizēsies medicīnisko iekārtu, proti, intraoperatīvā starotāja un magnētiskās rezonanses iekārtas staru terapijas dozu plānošanai, iegāde. Iepirkuma procedūras aizkavējušās ņemot vērā atsevišķu iepirkumu sarežģīto un laikietilpīgo procesu, kā arī vēl citus tirdzniecības un loģistikas ierobežojumus pasaulē.

Veselības ministrijas mērķis ir radīt nosacījumus, lai iedzīvotāji saņemtu izmaksu efektīvus, savlaicīgus, pieejamus un kvalitatīvus veselības aprūpes pakalpojumus. Tāpēc ir sagatavots un tiek īstenots “Veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošanas plāns 2022.–2024. gadam”.

*Veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošanas plāna 2022.-2024. gadam

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē