Jaunās medicīnisko ierīču Regulas (ES) 2017/745 piemērošana atlikta uz vienu gadu – līdz 2021. gada 26. maijam

Informējam, ka Eiropas Parlaments 2020. gada 17. aprīlī un Eiropas Savienības Padome 2020. gada 22. aprīlī ir atbalstījusi Eiropas Komisijas 2020. gada 3. aprīļa priekšlikumu attiecībā uz dažu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/745, kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm, noteikumu piemērošanas datumu grozīšanu. Minētie grozījumi kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES)_2020/561 ir publicēti 2020. gada 24. aprīlī Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un tie stājās spēkā publicēšanas dienā. Covid-19 pandēmijas uzliesmojums un ar to saistītā sabiedrības veselības krīze Eiropas...

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē