Jaunākā informācija par nitrozamīnu klātbūtni ES zālēs

Eiropas Savienības (ES) un nacionālās atbildīgās iestādes turpina darbu, lai novērstu un kontrolētu nitrozamīnu piemaisījumu klātbūtni ES zālēs. Pamatojoties uz pētījumiem ar dzīvniekiem, nitrozamīni klasificēti kā iespējami karcinogēnas vielas (vielas, kas var izraisīt vēzi) cilvēkam. Nitrozamīni sastopami dažos ēdienos un ūdens avotos, un nav sagaidāms, ka to uzņemšana nelielā daudzumā izraisītu kaitējumu. Attiecībā uz dažām zālēm, kurās konstatēta to klātbūtne, – pacientiem sagaidāmais risks ir zems. Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP) pašlaik izvērtē...

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē