Jaunākā informācija no Eiropas Zāļu aģentūras par antibiotiku piegādes pārtraukumiem ES

Zāļu valsts aģentūra informē, ka Eiropas Zāļu aģentūras (EZA) Zāļu piegādes pārtraukumu un drošuma koordinācijas izpildgrupa (MSSG) ir pārrunājusi jau līdz šim paveikto un vienojusies par nākamajiem soļiem saskaņotajā atbildes reakcijā uz joprojām pastāvošo amoksicilīnu (atsevišķi vai kombinācijā ar klavulānskābi) saturošo antibakteriālo zāļu piegādes pārtraukumiem Eiropas Savienībā. Šajā izpildgrupā piedalās EZA, Eiropas Komisijas un Eiropas zāļu aģentūru vadītāju tīkla organizācijas (HMA) pārstāvji. Nesenais respiratoro infekciju pieaugums ir veicinājis pastiprinātu pieprasījumu pēc...

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē