Jaunākā Eiropas Zāļu aģentūras informācija par metformīnu saturošām pretdiabēta zālēm

Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) ir saņēmusi informāciju, ka ārpus Eiropas Savienības (ES) dažās aktīvo vielu metformīnu saturošās pretdiabēta zālēs ir konstatēts neliels daudzums N-nitrozodimetilamīna (NDMA) piemaisījuma. Ārpus ES esošajās metformīnu saturošajās zāles konstatētais NMDA līmenis ir ļoti zems un nepārsniedz daudzumu vai pat ir mazāks par to, ko cilvēki saņemtu no citiem avotiem, piemēram, ar pārtiku un ūdeni. Šobrīd nav datu, ka būtu skartas ES pieejamās metformīnu saturošās zāles. ES atbildīgās iestādes pašlaik sadarbojas ar uzņēmumiem, lai tās pārbaudītu. ES iestādes sniegs papildu...

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē