Izstrādāti ieteikumi ārstniecības iestādēm ar pacientu drošību saistītu atgadījumu cēloņu izpētei, pielietojot pamatcēloņu analīzes metodi

Veselības inspekcija ir izstrādājusi ieteikumus ārstniecības iestādēm ar pacientu drošību saistītu atgadījumu cēloņu izpētei, pielietojot pamatcēloņu analīzes metodi (skatīt šeit).

Lasīt vairāk Veselības inspekcijas vietnē