Izstrādāti Covid-19 pārslimojušo pacientu dinamiskās novērošanas klīniskie algoritmi un klīniskie ceļi

Lai Covid-19 pārslimojušajiem pacientiem nodrošinātu vienādus veselības aprūpes standartus, Rīgas Stradiņa universitātes un Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas piesaistīti speciālisti ir izstrādājuši pacientu dinamiskās novērošanas klīniskos algoritmus un pacientu klīniskos ceļus* turpmākās veselības aprūpes saņemšanai.

Covid-19 pārslimojušie pacienti radušos komplikāciju dēļ bieži tiek stacionēti atkārtoti vai nonāk stacionārā pirmo reizi laika periodā līdz pat sešiem mēnešiem pēc pirmreizējās saslimšanas. Biežāk novērotie traucējumi ir elpošanas, nervu, sirds un asinsvadu sistēmas darbības traucējumi, kā arī  var rasties aknu un nieru funkciju traucējumi, attīstās hronisks nogurums, u.c[1].

Lai pēc iespējas agrāk atpazītu iespējamās komplikācijas, veicinātu to diagnostiku, novēršanu un ārstēšanu, t.sk rehabilitāciju, izstrādāti precīzi, pētījumos balstīti Covid-19 pārslimojušo pacientu dinamiskās novērošanas klīniskie algoritmi un klīniskie ceļi, kas dos iespēju ārstniecības personām visās ārstniecības iestādēs rīkoties atbilstoši nozares vadošo speciālistu rekomendācijām. Tādējādi pacientiem tiks nodrošinoti vienoti veselības aprūpes principi, optimizējot finanšu un cilvēkresursus, kā arī samazinot pacienta efektīvai veselības aprūpei nepieciešamo laika periodu.

Izstrādātie algoritmi ir praktiski pielietojami Covid-19 pārslimojušo pacientu dinamiskajā novērošanā, balstoties uz Latvijā un ārvalstīs atpazīstamu organizāciju veiktiem zinātniskiem pētījumiem un sniegtām rekomendācijām. Darbu veicot, ņemts vērā, ka Covid-19 pacientu dinamiskā novērošana sākas pēc slimības akūtās fāzes un ietver pacienta veselības stāvokļa novērošanu atbilstoši slimības norises gaitai un smagumam, t.sk., ietver  balstterapiju ārstniecības iestādē un/vai pacienta dzīvesvietā, rehabilitāciju, nepieciešamo diagnostiku un terapiju līdz veselības traucējumu novēršanai vai pārejai hroniskā veidā atbilstoša speciālista uzraudzībā.

Darbu 2022.gadā veica personu apvienība “Rīgas Stradiņa universitāte un Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” – klīniskie algoritmi un ceļi pieaugušo dinamiskajai novērošanai tika izstrādāti profesores Ludmilas Vīksnas vadībā, bet bērnu dinamiskajai novērošanai – profesores Janas Pavāres vadībā. Izmaksas – 156 tūkstoši eiro - tika segtas no Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā un Veselības ministrijas īstenotā projekta līdzekļiem.

*Ar dokumentiem ir iespējams iepazīties šeit:

Covid-19 pārslimojušo pacientu dinamiskās novērošanas klīniskie algoritmi un klīniskie ceļi pieaugušajiem;

Covid-19 pārslimojušo pacientu dinamiskās novērošanas klīniskie algoritmi bērniem;

Covid-19 pārslimojušo pacientu dinamiskās novērošanas klīniskie ceļi bērniem

 


[1] Rīgas Stradiņa universitāte (2021.), “Covid-19 infekcijas klīniskās, bioķīmiskās, imūnģenētiskās paradigmas, un to korelācija ar sociāli demogrāfiskiem, etioloģiskiem, patoģenētiskiem, diagnostiskiem, terapeitiski un prognostiski nozīmīgiem vadlīnijās iekļaujamajiem faktoriem”

VM ES socfonds

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē