Izsludina konkursu uz Zāļu valsts aģentūras direktora amatu

No 2.novembra līdz 22.novembrim Valsts kanceleja izsludinājusi konkursu uz Zāļu valsts aģentūras direktora/-es amatu.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (medicīnā, farmācijā, tiesību zinātnēs, vadības zinātnē vai sabiedrības veselībā);
 • vismaz trīs gadu nepārtraukta pieredze organizācijas vadītāja amatā vai citā vadošā amatā ar vismaz 10 padotajiem darbiniekiem, kas iegūta pēdējo 15 gadu laikā (jānorāda CV pie attiecīgā amata vadīto darbinieku skaitu);
 • pieredze projektu izstrādāšanā un īstenošanā, un/vai to vadīšanā;
 • zināšanas par farmācijas, veterinārfarmācijas un veselības aprūpes jomas jautājumiem;
 • izpratne par valsts pārvaldes uzbūvi un darbības pamatprincipiem, administratīvā procesa un informācijas drošības jautājumiem;
 • sistemātiska pieeja jautājumu risināšanā un spēja uztvert un analizēt sarežģītu un liela apjoma informāciju dažādās jomās;
 • pārmaiņu vadības pieredze tiks uzskatīta par priekšrocību (jānorāda CV vismaz vienu pārmaiņu piemēru, kad sasniegts pārmaiņu rezultāts);
 • angļu valodas zināšanas B2 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei;
 • teicamas stratēģiskās plānošanas, sadarbības, komunikācijas un prezentācijas prasmes;
 • nevainojama reputācija.

Darbs Zāļu valsts aģentūras direktora amatā dos iespēju:

 • veikt atbildīgu un sabiedrības interesēm nozīmīgu darbu, īstenojot kvalitatīvus un pamatotus pakalpojumus veselības aprūpes jomā;
 • pārstāvēt Latviju starptautiskā līmenī, darbojoties Eiropas Zāļu aģentūras tīklā un piedaloties Eiropas zāļu aģentūras zinātnisko komiteju deleģēto uzdevumu izpildē;
 • rosināt un īstenot pārmaiņas valsts pārvaldes procesos un pakalpojumu nodrošināšanā veselības aprūpes jomā;
 • saņemt mēnešalgu 4200 euro pirms nodokļu nomaksas, sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu, kā arī motivējošu bonusu sistēmu atbilstoši sasniegtajiem darba rezultātiem.

Atlases procesa trešajā kārtā tiks novērtētas vadības kompetences: stratēģiskais redzējums, spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, komandas vadīšana, darbinieku motivēšana un attīstīšana, pārmaiņu vadīšana.

Pretendentiem līdz 2022. gada 22. novembrim jāiesniedz Valsts kancelejā šādus dokumentus:

1) pieteikuma vēstuli dalībai konkursā, norādot motivāciju ieņemt Zāļu valsts aģentūras direktora amatu. Pieteikuma vēstulē iekļauj apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;

2) pretendenta dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae), kurā ietverta informācija, kas apliecina atbilstību sludinājumā minētajām prasībām (vēlams atbilstoši Europass CV standartam, kas pieejams tīmekļvietnē www.europass.lv);

3) pretendenta redzējumu par Zāļu valsts aģentūras prioritātēm un attīstību turpmākajos piecos gados (ne vairāk par 2000 vārdiem).

Dokumentus jāiesniedz elektroniski, tos nosūtot uz e-pasta adresi: konkurss@mk.gov.lv vienā sūtījumā ar norādi "Pieteikums Zāļu valsts aģentūras direktora amata konkursam".

Tālr. uzziņām 67082904 (Andra Voiciša, Valsts kanceleja)

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē