Inspekcija atgādina par jauno noteikumu stāšanos spēkā in vitro diagnostikas medicīniskajām ierīcēm

Līdz ar jauno noteikumu stāšanos spēkā, Veselības inspekcija vērš uzmanību, ka starp būtiskākajiem jauninājumiem in vitro diagnostiskas medicīniskajām ierīcēm ir pati kārtība kādā in vitro diagnostikas medicīniskās ierīces laiž tirgū un nodod ekspluatācijā (ievieš), kādā reģistrē informāciju par ierīču ražotājiem, ierīcēm un to izplatītājiem, kā arī izplatīšanas, vigilances, pēctirgus uzraudzības un ekspluatācijas kārtība.

Inspekcija vērš uzmanību, ka no 2013. gada oktobra ārstniecības iestādēm, uzsākot in vitro diagnostikas medicīnisko ierīču ražošanu saskaņā ar Regulas 2017/746 5. panta 5. punktu būs  jāiesniedz Zāļu valsts aģentūrā attiecīgs paziņojums, norādot tajā noteikumu 8. punktā minēto. 

Veselības inspekcija vēlās atgādināt, ka Ministru kabineta 2023. gada 10. oktobra noteikumi Nr. 582 “In vitro diagnostikas medicīnisko ierīču noteikumi” stājas spēkā 2023. gada 13. oktobrī.

 

Lasīt vairāk Veselības inspekcijas vietnē