Informācija Par COVID-19 IgM/IgG ātro testu

Veselības inspekcija, izvērtējot kompānijas UAB DC Solutions izsūtīto informāciju ar piedāvājumu Baltijas valstīs nodrošināt COVID-19 IgM/IgG ātro testu iegādi, vērš uzmanību, ka atbilstoši medicīniskās ierīces apstiprinātajai lietošanas instrukcijai, testa rezultāti nevar tikt izmantoti COVID-19 diagnosticēšanai.    

Lasīt vairāk Veselības inspekcijas vietnē