Informācija izplatītājiem un importētājiem par Covid-19 profesionālās lietošanas un pašpārbaudes testiem

Veselības inspekcija, ņemot vērā importētāju/ izplatītāju jautājumus par Covid-19 ātriem noteikšanas testiem, izstrādāja informatīvu materiālu par profesionālās lietošanas un pašpārbaudes testu prasībām.

Veselības inspekcija norāda, ka profesionālās lietošanas tests ir paredzēts TIKAI profesionālai lietošanai ārstniecības iestādēs vai aptiekās, savukārt pašpārbaudes tests paredzēts pašpārbaudei, veicot testu mājas apstākļos, darbinieku/ skolnieku/ skolotāju, u.c. paštestēšanai.

Aicinām izplatītājus/importētājus iepazīties ar Veselības inspekcijas sagatavoto informatīvo materiālu par Covid-19 profesionālās lietošanas un pašpārbaudes testu prasībām.

Covid-19 ātrie noteikšanas testi

Lasīt vairāk Veselības inspekcijas vietnē