Informācija dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniedzējiem

Profilaktiskās dezinfekcijas pakalpojumus objektā vai teritorijā ir tiesīgi veikt tikai tie komersanti, kas atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir paziņojuši Veselības inspekcijai par komercdarbību uzsākšanu.

Lasīt vairāk Veselības inspekcijas vietnē