Informācija ārstniecības personām, kuras ieguvušas profesionālo kvalifikāciju Lielbritānijā un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē un plāno atgriezties Latvijā

 Saskaņā ar Izstāšanās līguma 126. un 127.punktu[1], līdz 2020.gada 31.decembrim ir noteikts pārejas periods, kura laikā ir piemērojamas Eiropas savienības tiesības.   

Lasīt vairāk Veselības inspekcijas vietnē