Informācija aptieku licences turētājiem

Cienījamie aptieku licences turētāji! Atgādinām, ka nepieciešams sniegt informāciju Zāļu valsts aģentūrai (turpmāk – Aģentūrai) ne tikai gadījumos, kad jāveic izmaiņas speciālajā atļaujā (licencē), bet arī gadījumos, kad vispārēja tipa aptiekas darbībā notikušas izmaiņas (piemēram, ja mainījies personāls ar farmaceitisko izglītību, mainījušās atbildīgās personas par speciālās darbības nosacījumu nodrošināšanu, mainījies telpu izvietojums, platības, konfigurācija, notikusi telpu pārkārtošana, kā rezultātā ir mainīts telpas lietošanas mērķis, piem., iepriekš bija zāļu uzglabāšanas telpa, tagad...

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē