Ieteikumi Jēkabpils iedzīvotājiem, kā arī iedzīvotājiem citos reģionos, atgriežoties mājās plūdu skartajās teritorijās

Veselības inspekcija sniedz ieteikumus iedzīvotājiem, kas atgriežas mājās plūdu skartajās teritorijās. Šo ieteikumu ievērošana var palīdzēt Jums saglabāt Jūsu veselību un drošību, kad tiešie plūdu riski ir novērsti!

Plūdu laikā var izmainīties akas ūdens kvalitāte pat tad, ja aka tieši nav applūdusi. Visvairāk akas ūdens kvalitāti ietekmē tās apkārtnes augsnes piesārņojuma stāvoklis aptuveni 50 m rādiusā ap aku, bet plūdu laikā šī ietekmes zona var palielināties, līdz ar to aku ūdens mikrobioloģiskā un ķīmiskā piesārņojuma risks ir augsts.

Par pilnīgi drošu var uzskatīt tikai dzeramo ūdeni, kas ir piegādāts pa centralizēto ūdensapgādes sistēmu! Ja nav centralizētās ūdens piegādes, dzeršanai un ēdiena pagatavošanai jāizmanto fasēts ūdens, bet, ja tas nav iespējams, tad jālieto tikai uzvārīts akas ūdens, kuram nav novērojamas netipiskas ar sajūtu orgāniem uztveramas izmaiņas (izskats, garša, smarža), kas netika novērotas pirms plūdiem!

Lai izvairītos no veselības riskiem plūdu skartajās teritorijās, inspekcija iesaka:

  • Ieteicams trauku mazgāšanai lietot uzvārītu aku ūdeni, ja tas nepieciešams;
  • Izvairīties lietot ūdeni saskarē ar ķermeni higiēniskajām vajadzībām, ja ūdenim novērotas netipiskas izmaiņas;

  • Nelietot uzturā bez papildu termiskās apstrādes pārtikas produktus, kuri nonākuši saskarē ar plūdu ūdeni;

  • Neļaut bērniem rotaļāties teritorijās, kas nesen bijušas applūdušas, un neļaut rotaļāties ar lietām, kas bijušas saskarē ar plūdu ūdeņiem un nav dezinficētas;

  • Pēc plūdu beigām ir nepieciešams veikt pasākumus vides atveseļošanai, piemēram, aku, pagrabu un citu piesārņotu vietu attīrīšanu (izsmelšanu) un dezinfekciju, un pārbaudīt laboratorijā dzeramā ūdens kvalitāti;

  • Appludināto māju sienas, grīdas, citas virsmas un priekšmetus mazgāt ar ziepēm vai citiem sadzīves tīrīšanas līdzekļiem, skalot ar ūdeni un nepieciešamības gadījumā dezinficēt. Priekšmetus, kurus nav iespējams iztīrīt un dezinficēt, aicinām iznīcināt!

  • Rūpīgi uzglabāt pārtikas produktus grauzējiem nepieejamās vietās.

Inspekcija atgādina, ka valsts nenodrošina individuālo dzeramā ūdens avotu centralizētu uzraudzību, un katram tā īpašniekam pašam ir jāparūpējas par veselībai drošu dzeramo ūdeni!

  Neskaidrību gadījumā lūdzam Jēkabpils reģiona iedzīvotājiem zvanīt Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļai pa tālruni Nr. 65424547!

Lasīt vairāk Veselības inspekcijas vietnē